Euroopaliidu regionaalarengu fond

TINGIMUSED JA PRIVAATSUS­PÕHIMÕTTED

Tingimused ja Privaatsus­põhimõtted

Tingimused, privaatsuspõhimõtted ja küpsiste kasutamine

Tingimuste ja Privaatsuspõhimõtete (edaspidi „Privaatsuspõhimõtted“) eesmärk on anda võimalikult lihtne ja arusaadav ülevaade sellest, milliseid andmeid me oma tasuta ja tasuliste teenuste pakkumisel töötleme ja kogume ning mil viisil neid kasutame. Valdava osa infost olete meile ise edastanud, aga sellegipoolest soovitame allolevaga tutvuda, et teaksite, mida teha, kui te meile seda infot edastada ei soovi.

Kauksi rannahoone pakub võimalust tellida teenuseid, tooteid või osaleda erinevates tegevustes, nt auhinnamängudes või loosides (edaspidi „Teenused“). Kui külastate meie veebilehti (alutagusemaa.ee, alutagusemaa.ee/kauskirannahoone ja alutagusema.ee/vasknarvasadam; edaspidi „Veebileht“), kogume vaid anonüümset informatsiooni, mis aitab meil oma teenust lihtsamini teieni tuua. See sisaldab näiteks analüütikat, kust näeme, millised teemad ja teenused inimestele rohkem huvi pakuvad ja millised vähem või üldse mitte. See aitab meil mõista, milliste huvidega meie kodulehe külastajad on, et saaksime end tutvustada just neile, kes meie teenustest tõesti huvitatud võiksid olla.

Kasutame oma veebilehtedel küpsiseid (andmeplokid, mille veebiserver teie brauserile saadab ja mida Teie arvutis hoitakse, et Veebileht teie arvuti ära tunneks), mis võimaldavad erinevat funktsionaalsust meie veebilehtedel ja parandavad kasutajakogemust. Soovi korral saab oma veebilehitseja seadetes küpsiste kasutamise ära keelata ja vastavate brauserilaiendustega ka analüütika jälgimise ära blokeerida. Sel juhul tuleb arvestada, et see võib kaasa tuua probleeme Veebilehe korrektses toimimises. Eriti olukorras, kus soovite vormistada tellimust.

Käesolevad Privaatsustingimused annavad infot selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid Veebilege kasutamisel, sealhulgas igasugust infot, mida annate teenuste kohta päringut tehes.

Kauksi rannahoone on andmetöötleja vastutab teie isiklike andmete kaitsmise eest. Meile oma andmete edastamisega kinnitate, et olete vanem kui 18 aastane.

Kontaktinfo

Me oleme Kauksi rannahoone („meie“), oleme registreeritud Eestis, registrikoodiga 90015270, aadress Rannapromenaadi, Kauksi küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa, Eesti. Kuulume Alutaguse vallale ja meid haldab Alutagusemaa SA.

Privaatsuspõhimõtetega seotud küsimuste, kommentaaride ja päringute esitamiseks palume saata e-kiri aadressile info@alutagusemaa.ee.

Mõisted

 • Veebileht – alutagusemaa.ee, alutagusemaa.ee/kauskirannahoone ja alutagusema.ee/vasknarvasadam
 • Kasutaja – kõik, kes külastavad meie Veebilehte, tarbivad meie poolt jagatavat sisu või edastavad meile ise infot, näiteks artikleid lugedes või meiega e-posti teel ühendust võttes.
 • Isikuandmed – igasugused Kasutaja kohta käivad andmed.
 • Isikuandmete töötlemine – igasugune Kasutaja Isikuandmetega tehtav tegevus, mida teeb Kauksi rannahoone või Volitatud Töötleja. Näiteks andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
 • Teenused – kõik Kauksi rannahoone pakutavad tasuta ja tasulised teenused.
 • Volitatud Töötleja – Kauksi rannahoone lepingupartner, kes Töötleb Isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil saab Kasutajale Kauksi rannahoone Teenuseid pakkuda ning seadusest tulenevaid nõudeid täita.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed tähendavad igasugust infot, mille alusel saab inimest tuvastada. See ei hõlma anonüümseid andmeid.

Kauksi rannahoone kogub Kasutaja Isikuandmeid järgnevalt:

 • Kasutaja edastab ise oma andmed Kauksi rannahoonele, täites Veebilehel olevaid vorme või suheldes Kauksi rannahoonega telefoni või e-posti teel, sh tellides teenuseid, saates infopäringu või andes tagasisidet.
 • Automaatselt tehnoloogia abil – Kauksi rannahoone võib koguda tehnilist infot Kasutaja kasutatud seadmete, Veebilehe lugemise ja kasutusmustrite kohta. Seda infot kogutakse küpsiste, serverilogide jm tehnoloogia (nt Google Analytics statistika) abil. Vaata ka sektsiooni „Küpsised“.

Kauksi rannahoone võib koguda teatud Isikuandmeid Kasutaja kohta:

 • identiteet – eesnimi, perekonnanimi;
 • kontaktandmed – e-posti aadress, telefon;
 • tehnilised andmed – nt IP-aadress;
 • kasutusinfo – kuidas Kasutaja Veebilehte, tooteid ja teenuseid kasutab (nt Google Analytics kaudu Veebilehe külastatavuse statistika);
 • turundusinfo – Kastuaja eelistused Kauski rannahoonelt turundusinfo saamiseks.

Kauksi rannahoone ei kogu Kasutaja kohta eriliigilisi (tundlikke) isikuandmeid, nt terviseandmeid, usulisi ja poliitilisi veendumusijne.

Isikuandmete töötlemine

Me kasutame Kasutaja Isikuandmeid ainult seadusega lubatud viisil ja ulatuses. Peamisteks kasutuseesmärkideks on:

 • Kasutaja ja teenusepakkuja (Kauksi rannahoone) vahelise lepingu (näiteks arvete edastamiseks, maksmata arvete meeldetuletuseks) täitmine;
 •  õigustatud huvi korral (näiteks tutvustame Kasutaja poolt väljendatud huvidele sarnast teenustvõi artiklit, kasutame kasutajakogemuse parendamiseks Veebilehe kasutusstatistikat, küsime tagasisidet jne);
 • kui me peame täitma seadusest tulenevaid nõudeid (näiteks ametiasutuste seadusjärgsete nõuete korral, Kasutaja poolt esitatud seadusest tulenevate päringutele vastamiseks, raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, kasutustingimuste muutusest teavitamiseks).

Me küsime Kasutajalt nõusolekut ainult turundusinfo saatmiseks. Kui Te ei taha meie uudiskirja saada, siis võite oma eelistusi igal ajal muuta. Selleks kontakteeruge meiega Teile sobival ajal aadressil info@alutagusemaa.ee või vajutage uudiskirjas linki „unsubscribe“.

Turundusinfo

Te võite saada meilt turundusinfot meili teel kui olete

 • tellinud meilt teenuseid ega ole teatanud oma soovist turundusinfost loobuda.

Me ei saada teile rämpsposti ega ei edasta kunagi sinu kontaktandmeid kolmandatele osapooltele nende turundusinfo edastamise huvides.

Isikuandmete edastamine volitatud töötajatele

Kauksi rannahoone kasutab igapäevaseks tegevuseks, paremaks Teenuste osutamiseks, kasutajakogemuse parendamiseks ja turvalisuse tagamiseks Volitatud Töötlejate ehk kolmandate osapoolte teenuseid.

Kauksi rannahoone võib kasutada järgnevatesse kategooriatesse jäävaid Volitatud Töötlejaid ja kolmandaid osapooli:

 • teenusepakkujad, kes pakuvad IT- ja süsteemihaldusega seotud teenuseid (nt serveriteenus, andmete pilvemajutus, meilihaldus, makseteenuste platvormid jne);
 • nõustajad, sh juristid, pankurid, raamatupidajad;
 • Maksuamet jt reguleerimisorganid, kes nõuavad teatud tehingute raporteerimist.

Me nõuame kõigilt kolmandatelt osapooltelt andmekaitse nõuete täitmist ja seaduste järgimist. Me lubame kolmandatel osapooltel töödelda Kasutajate Isikuandmeid ainult väga konkreetsel, andmekaitse seadusega kooskõlas oleval eesmärgil.

Me ei edasta Kasutajate andmeid väljaspoole Euroopa Liitu (v.a teenuseosutajad, kes juhtuvad olema USA ettevõtted, kes aktsepteerivad EU-US vahelist kokkulepet Privacy Shield, mis nõuab EU-ga samal tasemel andmekaitse tagamist).

Isikuandmete turvalisus

Kauksi rannahoone kasutab vajalikke meetmeid Kasutajate andmete turvalisuse ja säilivuse tagamiseks. Me piirame ligipääsu Kasutajate isikuandmetele ainult nendele töötajatele ja lepingupartneritele, kellel on vaja seda tööülesannete täitmiseks. Järgime protseduure, kuidas käsitleda võimalikku andmeleket, seadusest tulenevatel juhtudel informeerime andmelekkest puudutatud isikuid ja reguleerimisorganit.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks, seadusest tulenevalt või Kauksi rannahoone õiguste kaitsmiseks vajalikud. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat alates majandusaasta lõppemisest, uudiskirja nimistus olevaid e-posti aadresse seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada või Kauksi rannahoone selle ise varem eemaldab.

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus:

 • avaldada soovi oma andmetele ligi pääseda;
 • nõuda Isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
 • nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist;
 • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 • loobuda varem antud nõusolekust turundusinfo saamiseks;
 • õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Kasutaja usub, et tema õigusi Isikuandmete töötlemisel on rikutud.

Loetletud õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal võtta ühendust Veebilehel kuvatud kontaktidel ja saata vastavasisuline kirjalik avaldus. Teatud juhtudel saab Kasutaja neid muudatusi ka ise sisse viiat. Näiteks iga uudiskirja lõpus on olemas link, mille kaudu saab Kasutaja ennast nimekirjast ära kustutada ja edasistest kirjadest loobuda. Küpsiste kasutamise puhul saab teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Küpsised

Küpsised on väikesed andmeplokid, mille veebiserver Teie brauserile saadab ja mida Teie arvutis hoitakse, et Veebileht Teie arvuti ära tunneks. Küpsiseid on kahte tüüpi: püsiküpsised ja ajutised küpsised (niinimetatud seansiküpsised). Püsiküpsised salvestatakse pikemaks ajaks failina Teie arvutisse või mobiilsideseadmesse. Seansiküpsised saadetakse ajutiselt Teie arvutisse, kui meie Veebilehte külastate, kuid lehe sulgemisel need küpsised kustuvad, st neid ei salvestata püsivalt Teie seadmesse. Enamik firmasid kasutavad oma veebilehtedel küpsiseid, et nende kasutust paremaks teha. Küpsised ei saa Teie faile kahjustada ega suurenda viiruste ohtu Teie arvutis.

Meie ja meie teenusepakkujad võime kasutada järgmisi küpsiste tüüpe:

 • Ainult vajalikud küpsised: need küpsised on meile absoluutselt vajalikud, et meie Veebilehte käigus hoida. Näiteks kasutame neid küpsiseid Veebilehe külastajate autentimiseks ja tuvastamiseks, et neile oma Teenust osutada. Ilma nende küpsisteta ei tunneks me Teid ära ja Te ei saaks meie Teenustele juurdepääsu. Samuti aitavad need küpsised tagada meie teenuste turvalisuse.
 • Sooritus- ja funktsiooniküpsised: need küpsised ei ole hädavajalikud, kuid võimaldavad meil teha Teie kogemus isikupärasemaks. Näiteks võimaldavad need meil Teie eelistusi meelde jätta, nii et Te ei pea avaldama andmeid, mida olete juba meile andnud, näiteks meie Teenustele registreerumisel. Samuti kogume nende küpsiste abil teavet külastajate tegevuse kohta meie teenuste kasutamisel (näiteks populaarsed lehed, vaatamiste korrapärad ja viidetele vajutamiste määr), et oskaksime oma Veebilehte ja Teenuseid paremaks muuta ja turu-uuringuid teha. Kui otsustate need küpsised kustutada, siis on meie teenused Teie jaoks piiratud toimega.
 • Reklaamiküpsised: need küpsised sisaldavad teavet selle kohta, kuidas Te olete kasutanud meie veebilehte ja teisi veebilehti, näiteks milliseid lehti Te olete külastanud ja millistele reklaamidele vajutanud, et saaksime esitada Teile kõige sobivamaid reklaame, nii meie kui teiste veebilehtedel. Neid reklaame nimetatakse „huvidel põhinevaks reklaamiks“. Osa reklaamiküpsistest võivad kuuluda meie teenusepakkujatele ja partneritele.

Kauksi rannahoone kasutab otse või läbi kolmandate osapoolte parema kasutajakogemuse, kasutusstatistika, turvalisuse ja Teenuste parema kvaliteedi ning efektiivsema turundustegevuse tagamiseks küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Kasutaja on seda oma veebilehitseja seadetes lubanud. Seda teevad enamik veebisaitidest. Küpsised on vajalikud näiteks kasutajana sisselogimiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja Veebilehe kasutusstatistika analüüsimiseks.

Küpsiseid kasutame lähtudes õigustatud huvist tagada Veebilehe funktsioonide toimimine ettenähtud viisil. Muul juhul kasutatavate küpsiste puhul lähtume Kasutaja nõusolekust Veebilehel.

Kasutaja võib küpsuste kasutamise oma veebilehitseja seadetes ära keelata või need kustutada, kuid sellisel juhul ei saa Kauksi rannahoone tagada Veebilehe korrektset toimimist.

Muud sätted

Kauksi rannahoonel on õigus käesolevaid Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Kasutajaid sellest Veebilehel, e-kirja teel või muul moel.

Privaatsustingimusi ja küpsiste kasutamise põhimõtteid uuendati viimati 2. veebruaril 2022.

KAUKSI BEACH CENTRE

Kauksi beach is a picturesque place right by one of Europe’s biggest lakes, Lake Peipus. It is also here that you’ll find Estonia’s longest sandy beach. Breath-taking lake views, hot sand, and a pine forest offering refreshing shade on a sunny day make Kauksi an attractive resort, which is well known and much loved among locals.

In 2021, Kauksi Beach Centre, designed by KAOS architects Toomas Adrikorn and Margit Aule, was opened. A spacious L-shaped building offers views over Lake Peipus and is meant to cater for beach visitors. Sure enough, it is also a unique place to come and hide from the autumn winds. You are always welcome here!


pARKING

TASULINE PARKIMINE

Tasulised parkimisalad on:

Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki parkimise eest 3 eurot päevas ja kuupilet 30 eurot. Kuupiletit saab osta Alutaguse Vallavalitsuse kontoritest.

SERVICES

ROOM RENT

It is possible to rent Kauksi Beach Centre for seminars and company events, as well as private parties. The building fits 50 people. A spacious room with views over Lake Peipus can be set according to your event’s needs. The building is equipped with a projector, screen, blackboard, speakers, electrical window covers and a large TV. There are also chairs and both round and square tables for four included in the room rental price. There is also a sauna on the first floor of Kauksi Beach Centre. See special offers for partners here.

In addition to the large spacious room, Kauksi Beach Centre also has private offices that can be used for working remotely and they form a scenic environment located right by Estonia’s biggest lake. There is no need to worry about an internet connection – the building is supplied with an optical cable, which ensures Kauksi Beach Centre has one of the fastest and most stable internet connections in the whole municipality.

CATERING

The building is equipped with an excellent, restaurant-level kitchen and a bar. It is possible to order catering for your events. For further inquiries, please contact us.

BICYCLE RENT

It is possible to rent bicycles from Kauksi Beach Centre. The wide selection includes both regular bikes, as well as fatbikes with large tyres, which make it especially easy and comfortable to roam the sandy beach of Lake Peipus. For those travelling with children and wishing to explore some of the many nearby hiking trails, there are also bikes with baskets, as well as child seats and, of course, helmets. For further information regarding bicycle rent, please send an e-mail to peeter@pettan.ee or call +372 5264 222 or +372 5552 2732.

SURROUNDINGS

Kauksi Beach Centre is located in an extraordinary place. It is surrounded by pine forest with many hiking trails close by. The forest is wonderful for bike rides, walks regardless of the weather, and for picking blueberries along the way. Along the shore of Lake Peipus, on the Kauksi sand dunes and underneath the pine trees, there is a roughly one-kilometre-long boardwalk, which is enriched with seating areas and viewing platforms.

On the beach promenade, there are children’s playgrounds, two volleyball courts, a street basketball court, an outdoor gym with 16 pieces of equipment, and a sheltered picnic area, which is often used as a stage for outdoor concerts during the summertime. Therefore, it is quite easy to enjoy romantic open-air concerts and live music accompanied by lake views here. It is especially lovely during the Night of Ancient Lights or on Midsummer’s Day.

In addition, the promenade has beach chairs, benches, dressing cabins, toilets, and an outdoor shower, which are meant for everyone who is enjoying the beach fun. During the summer season, there is also a pop-up café on the terrace of Kauksi Beach Centre.

The construction of Kauksi Beach Centre and the beach promenade was funded by the European Regional Development Fund.

Gallery