Euroopaliidu regionaalarengu fond

Parkimine

SA Alutagusemaa parkimiskord

(Kehtib alates  01.04.2024)
NB! Parkimisautomaat asub Kauksi-Kuru tee [153] ja Rannapromenaadi ristumiskohas (Google maps).

Parkimistasust on vabastatud:

  • liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul;
  • alarmsõiduki juht;
  • Alutaguse valla elanik, kes omab Alutaguse valla kehtivat kodaniku kaarti, mis peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale.

Kauksi parkimisala

Tel. 53 068 680

Vasknarva parkimisala

Tel. 53 409 362

Alajõe parkimisala

Tel. 53 068 680

Parkimiskorraldaja on Sihtasutus Alutagusemaa, parkimisoperaator on Osaühing EuroPark Estonia.

Tasulise parkimise alad on alljärgnevates eraparklates:

1. Alajõe külas:
1.1 Külaplatsi kinnistu (katastritunnus:12201:001:1006);
1.2 Jõekalda kinnistul (katastritunnus 12201:001:1015) asuv parkimisala

2. Kauksi külas:
2.1 Ojataguse parkla kinnistu (katastritunnus 22401:001:0614);
2.2 Kauksi parkla kinnistu (katastritunnus 22401:004:0709);
2.3 Kauksi-Kuru teel (katastritunnus 22401:004:0207) asuvad parkimisalad

3. Vasknarva külas:
3.1 Kaluri kinnistu (katastritunnus 12201:002:0648);
3.2 Paadi kinnistu (katastritunnus 12201:001:1131);
3.3 Paadisadama kinnistu (katastritunnus: 12201:002:0456);
3.4 Külaväljaku kinnistu (katastritunnus 12201:002:0687);
3.5 Vaatetorni kinnistu (katastritunnus 12201:002:0262).

Tasulise parkimise korraldus eraparklates:

1. Parklad on aastaringselt (01.01.-31.12) tasulised. Parkimistingimused on näidatud infotahvlil parklatesse sissesõidul ja täiendavalt ka parkimisala ees.

2. Parkimistasu määr on 5 eurot päevas ühe mootorsõiduki parkimise eest. Kuupilet on 50 eurot mootorsõiduki kohta ja hooaja neli järjestikust kuud (näiteks 01.05-31.08.) pilet on 150 eurot eurot. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.1 Kuupiletit ja hooaja piletit saab ette tellides osta saates e-maili sisuga: “auto number, ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress” (vajalik arve väljastamiseks) aadressile info@alutagusemaa.ee kontakttelefon:+372 53068 6803. Parkimistasu päevapiletit on võimalik osta perioodil 1. juuni kuni 31. august Kauksi-Kuru tee [153] ja Rannapromenaadi ristumiskohas asuvas parkimisautomaadis sularahas või kaardimaksena, mobiilne parkimine ning parkimine Europargi parkimis-äpiga (Android, Apple Store) toimub aastaringselt.

4. Alustades parkimist parkimisalal, loetakse parkimistingimused sõiduki juhi poolt aktsepteerituks ning parklakoha kasutamise leping sõiduki juhi ja parklaoperaatori vahel sõlmituks.

5. Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:

5.1 kehtiv parkimispilet;
5.2 parkimisluba;
5.3 puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
5.4 alarm- ja jälitussõidukikaart;
5.5 Alutaguse valla kodanikukaart.
6. Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

7. SA Alutagusemaa võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust vabastada:

7.1 isiku, kes teenindab Kauksi, Alajõe ja Vasknarva supelranda;
7.2 isiku, kes organiseerib tasulist parkimist või vahetult osutab turvateenust või rannavalveteenust;
7.3 muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

8. Parkimistasust on vabastatud:

8.1 liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul;
8.2 alarmsõiduki juht;
8.3 Alutaguse valla elanik, kes omab Alutaguse valla kehtivat kodaniku kaarti, mis peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale.

9. Parklates teostavad kontrolli parkimiskorraldajad.

10. Parkimislepingu rikkumise korral on leppetrahvi määr kuni 60 eurot. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist.

11. Väljastatud leppetrahvi kohta on sõiduki juhil võimalus 7 päeva jooksul alates leppetrahvimääramisest esitada põhjendatud pretensioon/vaie EuroPark OÜ-le.

Sorry, the content wasn't found.