Euroopaliidu regionaalarengu fond

Parkimine

SA Alutagusemaa parkimiskord

(Kehtib alates 08.05.2023)

Kauksi parkimisala

Tel. 53 068 680

Vasknarva parkimisala

Tel. 53 409 362

Alajõe parkimisala

Tel. 53 068 680

Tasulised parkimisalad on:

Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki parkimise eest 3 eurot päevas ja kuupilet 30 eurot. Kuupiletit saab osta Sihtasutus Alutagusemaalt.

Parkimiskorraldaja on SA Alutagusemaa, parkimisoperaator on EUROPARK.

Tasulise parkimise alad on alljärgnevates eraparklates:

 1. Alajõe külas asuvad:
  1. Külaplatsi kinnistu (katastritunnus:12201:001:1006);
  1. Jõekalda kinnistul (katastritunnus 12201:001:1015) asuv parkimisala
 2. Kauksi külas asuvad:
  1. Ojataguse parkla kinnistu (katastritunnus 22401:001:0614);
  1. Kauksi parkla kinnistu (katastritunnus 22401:004:0709);
  1. Kauksi-Kuru teel (katastritunnus 22401:004:0207) asuvad parkimisalad
 3. Vasknarva külas asuvad:
  1. Kaluri kinnistu (katastritunnus 12201:002:0648);
  1. Paadi kinnistu (katastrinumber 12201:001:1131);
  1. Paadisadama kinnistu (katastritunnus: 12201:002:0456);
  1. Külaväljaku kinnistu (12201:002:0687);
  1. Vaatetorni kinnistu 12201:002:0262).

Tasulise parkimise korraldus eraparklates:

 1. Parklad on aastaringselt  (01.01.-31.12) tasulised. Parkimistingimused on näidatud infotahvlil parklatesse sissesõidul ja täiendavalt ka parkimisala ees.
 2. Parkimistasu määr on 3 eurot päevas ühe mootorsõiduki parkimise eest. Kuupilet 30 eurot.
  1. Kuupiletit saab osta SA Alutagusemaa kontorist Kauksi Rannahoones aadressil: Rannapromenaadi Kauksi küla, Alutaguse vald.
 3. Parkimistasu on võimalik tasuda parkimisautomaatides sularahas ja kaardimaksena perioodil 01.juuni – 31.august, mobiilne parkimine ning parkimine parkimis-äppiga toimub aastaringselt.
 4. Alustades parkimist parkimisalal, loetakse parkimistingimused sõiduki juhi poolt aktsepteerituks ning parklakoha kasutamise leping sõiduki juhi ja parklaoperaatori vahel sõlmituks.
 • Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:
  • kehtiv parkimispilet;
  • parkimisluba;
  • puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
  • alarm- ja jälitussõidukikaart;
  • Alutaguse valla kodanikukaart.
 • Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.
 • SA Alutagusemaa võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust vabastada:
  • isiku, kes teenindab Kauksi, Alajõe ja Vasknarva supelranda;
  • isiku, kes organiseerib tasulist parkimist või vahetult osutab turvateenust või rannavalveteenust;
  • muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.
 • Parkimistasust on vabastatud:
  • liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul;
  • alarmsõiduki juht;
  • Alutaguse valla elanik, kes omab Alutaguse valla kehtivat kodaniku kaarti, mis peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale.
 • Parklates teostavad kontrolli parkimiskorraldajad.
 • Parkimislepingu rikkumise korral on leppetrahvi määr 60 eurot. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist.
 • Väljastatud leppetrahvi kohta on sõiduki juhil võimalus 7 päeva jooksul alates leppetrahvi määramisest esitada põhjendatud pretensioon/vaie EuroPark OÜ-le.

Sorry, the content wasn't found.