Euroopaliidu regionaalarengu fond

Parkimine

SA Alutagusemaa parkimiskord (tsoon ALU1)

Kauksi parkimisala

Tel. +372 53 068 680

Vasknarva parkimisala

Tel. +372 53 409 362

Alajõe parkimisala

Tel. +372 53 068 680

Hind

 • sõiduki parkimine 5 eurot – ALU1
 • Sõiduki parkimine koos veesõiduki slippimisega (selleks ettenähtud kohast) 10 eurot – ALU2

Parkimistasust on ALU1 tsoonis vabastatud:

 • Alutaguse valla elanik, kes omab Alutaguse valla kehtivat kodanikukaarti asetatuna sõiduki armatuurile, kaardi number ja kehtivuse kuupäev üleval pool;
 • invakaardiga sõiduk (parkimisõigus ei laiene töötajatele mõeldud parklas parkimiseks);
 • alarmsõiduki juht.

NB!

2024 aastast asub ainuke parkimisautomaat perioodil 1. juuni – 31. august Kauksi-Kuru tee [153] ja Rannapromenaadi ristumiskohas (Google maps asukoht). Parkimisautomaadist ostetud pilet kehtib kõikides Peipsi põhjaranniku tasulistes parklates Kauksist Vasknarvani (ALU1) ning kehtib 24h. Teistes asukohtades ja perioodil 1. september – 31. mai Kauksis on võimalik parkimise eest tasuda ainult mobiilse parkimise teel (parkimisrakendus või SMS).

Kuidas mobiiliga parkida?

Mobiilirakenduste abil (tsoon ALU1):

SMS-ga parkimine:

 • Saada sõnum numbrile 1902 (Telia, TELE2, Elisa kliendid).
 • Tee kindlaks parkimise tsoon (vaata infotahvlilt ALU+number).
 • Sõnumisse kirjuta: enda auto nr, tühik, tsoon (näiteks: 111ABC ALU1).
 • Oota ära parkimise algust kinnitav sõnum ja veendu, et parkimist on alustatud.
 • Lõpetamisel helista numbrile 1903 (Telia, TELE2, Elisa kliendid).
 • Mobiilsideoperaatori parkimise alustustasu on 0,32 eurot.
 • ALU1 tsoonis lõpeb mobiilse parkimise päevapileti kehtivus automaatselt kell 23:59.

Sihtasutus Alutagusemaa parkimiskord

Parkimiskorraldaja on Sihtasutus Alutagusemaa, parkimisoperaator on Osaühing EuroPark Estonia.
Parkimiskord kehtib alates 01.04.2024

Tasulise parkimise alad on alljärgnevates eraparklates:

1. Alajõe külas:
1.1 Külaplatsi kinnistu (katastritunnus:12201:001:1006);
NB! Külaplatsi parklast laululavani viiva tee põhja suunas (sissesõidutee poolses paremas ääres) asetsev murulapp ei ole SA Alutagusemaa parkimisala ning seal kehtib teine parkimiskord ning tasu (lisainformatsioon jäätisekioskist)
1.2 Jõekalda kinnistul (katastritunnus 12201:001:1015) asuv parkimisala
1.3 Jõe tn 12c kinnistul (13001:001:1050) asuv parkimisala;
1.4 Sadama tee kinnistu (13001:001:1051)

2. Kauksi külas:
2.1 Ojataguse parkla kinnistu (katastritunnus 22401:001:0614);
2.2 Kauksi parkla kinnistu (katastritunnus 22401:004:0709);
2.3 Kauksi-Kuru teel (katastritunnus 22401:004:0207) asuvad parkimisalad

3. Vasknarva külas:
3.1 Kaluri kinnistu (katastritunnus 12201:002:0648);
3.2 Paadi kinnistu (katastritunnus 12201:001:1131);
3.3 Paadisadama kinnistu (katastritunnus: 12201:002:0456);
3.4 Külaväljaku kinnistu (katastritunnus 12201:002:0687);
3.5 Vaatetorni kinnistu (katastritunnus 12201:002:0262).

Tasulise parkimise korraldus eraparklates:

1. Parklad on aastaringselt (01.01.-31.12) tasulised. Parkimistingimused on näidatud infotahvlil parklatesse sissesõidul ja täiendavalt ka parkimisala ees.

2. Parkimistasu määr on 5 eurot päevas ühe mootorsõiduki parkimise eest. Parkimistasu päevapiletit on võimalik osta perioodil 1. juuni kuni 31. august Kauksi-Kuru tee [153] ja Rannapromenaadi ristumiskohas asuvas parkimisautomaadis sularahas või kaardimaksena, mobiilne parkimine ning parkimine rakendustega nagu Europark, Pargi.ee ja ParkMan toimub aastaringselt.
2.1 Kuupilet maksab 50 eurot mootorsõiduki kohta ja hooaja neli järjestikust kuud (näiteks 01.05-31.08.) pilet maksab 150 eurot eurot. Kuupiletit ja hooaja piletit saab ette tellides osta saates e-maili sisuga: “auto number, ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress” (vajalik arve väljastamiseks) aadressile info@alutagusemaa.ee, tel. +372 53 068 680.
2.2 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

3. Alustades parkimist parkimisalal, loetakse parkimistingimused sõiduki juhi poolt aktsepteerituks ning parklakoha kasutamise leping sõiduki juhi ja parklaoperaatori vahel sõlmituks.

4. Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:
4.1 kehtiv parkimispilet;
4.2 parkimisluba;
4.3 puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
4.4 alarm- ja jälitussõidukikaart;
4.5 Alutaguse valla kodanikukaart asetatuna sõiduki armatuurile, kaardi number ja kehtivuse kuupäev üleval pool.

5. Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

6. SA Alutagusemaa võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust vabastada:
6.1 isiku, kes teenindab Kauksi, Alajõe ja Vasknarva supelranda;
6.2 isiku, kes organiseerib tasulist parkimist või vahetult osutab turvateenust või rannavalveteenust;
6.3 muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

7. Parkimistasust on vabastatud:
7.1 liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul;
7.2 alarmsõiduki juht;
7.3 Alutaguse valla elanik, kes omab Alutaguse valla kehtivat kodanikukaarti asetatuna sõiduki armatuurile, kaardi number ja kehtivuse kuupäev üleval pool

8. Parklates teostavad kontrolli parkimiskorraldajad.

9. Parkimislepingu rikkumise korral on leppetrahvi määr kuni 60 eurot. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist.

10. Väljastatud leppetrahvi kohta on sõiduki juhil võimalus 7 päeva jooksul alates leppetrahvimääramisest esitada põhjendatud pretensioon/vaie EuroPark OÜ-le (+372 661 0223, www.europark.ee).

Sorry, the content wasn't found.